Tilrettelegg for digital kultur på jobben

Digital kultur omfatter informasjon og kommunikasjon som foregår digitalt. Siden 2000 tallet har den digitale teknologien økt i omfang. Dette har ført til at virtuell kommunikasjon har blitt mer vanlig. Derfor har du i dag lettere tilgang på streamingtjenester enn tidligere. Dette har ført til at møter og kommunikasjon lettere kan foregå digitalt.

Kulturlivet har også fått merke denne utviklingen på nært hold. I dag tilbys det både digitale bokhyller og konserter til deg som har interesse for dette. Det har blitt mer vanlig at artister og kunstnere formidler arbeidet sitt digitalt. Denne tendensen er også i økende grad synlig på arbeidsplassen.

Det er ikke lenge siden at streaming ble aktuelt blant folk flest. Dette ble spesielt merkbart i forbindelse med kjøp og salg i musikkbransjen i Norge. Dette har også ført til at casinobransjen har lansert en rekke Live Casino spill på nett. Hos Casinos-Online.io kan du lese mer om Live Casino og andre former for casinospill.

I Live Casino kan du se og kommunisere med live dealeren mens  du spiller Blackjack, Poker og Roulette. I dag benyttes streaming også i jobbsammenheng, når det avholdes digitale videomøter. Fremveksten av den digitale kulturen er også synlig i forbindelse med bruk av sosiale medier, som YouTube og Twitch.

Øker effektiviteten på hjemmekontoret

Stadig flere bedrifter tilrettelegger for en digital kultur på arbeidsplassen. En digital arbeidskultur vil effektivt bidra til en bedre arbeidsflyt som du gjerne ikke finner alle steder. Det er derfor viktig at bedriften blir kjent med hvilke alternativer som er tilgjengelig i dag. Videomøter er et godt eksempel på hvordan den digitale kulturen fungerer i praksis.

Hjemmekontor blir i økende grad mer vanlig. I den forbindelse er det viktig at du tilrettelegger for at du kan jobbe hjemmefra. Besøk gjerne mrFinans.com for å se hvilke finansieringsløsninger som eventuelt passer for deg. Et moderne hjemmekontor vil gjøre det enklere for deg som ønsker fleksible arbeidstider.

For at du skal kunne jobbe fra et hjemmekontor, bør du tilrettelegge for digitale verktøy. Dette vil bidra til at du kan kommunisere bedre med dine medarbeidere på jobben. Du bør ha tilgang til PC med både lys og kamera. Skype har blitt hyppig brukt i de senere årene. I det siste har derimot stadig flere tatt i bruk Google Meeting Room.

Det utvikles stadig flere digitale verktøy til bruk i sosiale sammenhenger. De fleste ressursene tilbys i en gratisversjon. Derimot kan du betale for dyrere løsninger med flere funksjoner, om dette passer bedre.

Finn alternative løsninger

Den digitale kulturen er lett synlig i de fleste bedrifter i dag. Du vil med en gang se hvilke digitale verktøy som er mest i bruk. Mange bedrifter benytter seg fremdeles av tradisjonelle møter. Derimot er det ikke alltid nødvendig å avholde møter fysisk. Møtet kan derfor holdes via et digital møterom som er tilgjengelig for samtlige deltakere.

Ved bruk av et digitalt møterom er det viktig at sikkerheten overholdes. Informasjonen som deles digitalt bør ikke komme uvedkommende til gode. Derfor er det viktig at bedriften investerer i profesjonelle verktøy, som enkelt kan tas i bruk. Du vil få mer ut av de ulike digitale verktøy om du betaler for en plan eller et abonnement.

E-post har blitt flittig brukt i mange år. Det meste av kommunikasjonen i bedriften og utad til kunder, foregår ved bruk av e-post. De fleste bedrifter benytter også intranett for å dele nyheter og andre bedriftshemmeligheter. Andre gode løsninger for å bedre den digitale kommunikasjonen i bedriften, er kommunikasjon ved bruk av chat i ulike former.

Mange av bedriftens kurs og informasjonsmøter foregår i dag digitalt. Digital læring tilrettelegger for at de ansatte oppnår de kursbevisene som er nødvendig. E-learning har derfor vært tilgjengelig i flere år.

Følg klare retningslinjer

Når digitale verktøy tas i bruk er det lett for at det oppstår komplikasjoner. Det er derfor viktig at bedriften har fagfolk tilgjengelig. Dette er en ressurs som bidrar til at eventuelle problemer kan rettes opp med en gang. For at arbeidsflyten skal fungere, er det derfor en fordel at det tilrettelegges for klare retningslinjer.

De ansatte vil da ikke være i tvil om hvordan digitale verktøy skal brukes. Med god opplæring vil dette bidra til at arbeidsflyten fungerer effektivt. Korte digitale møter erstatter effektivt lange møter i fysiske møterom. Digitale møter kan derfor avholdes ofte og på kort varsel. Den beste løsningen er gjerne at det avholdes et møte i starten av arbeidsdagen.

For at dette skal fungerer i praksis er det viktig at ledelsen gir klare retningslinjer. Mange ansatte liker ikke tanken på å delta i videomøter med mange ukjente mennesker. Derfor bør ledelsen gå foran med et godt eksempel. Digitale møter vil etter en stund bli en vane, som ikke skaper usikkerhet. Det er ikke alltid like viktig at det benyttes kamera.

Det er også mulig å bruke notater som alle ansatte kan se på dataskjermen. I mange bedrifter benyttes også programmer som gir tilgang til at flere kan skrive, og redigere et dokument. Dette fører til at den digitale kommunikasjonen opprettholdes.

Lær av tidligere erfaringer

Det er ikke sikkert at alle typer digitale verktøy passer til din bedrift. Det er derfor viktig at bedriften lærer av erfaring over tid. På denne måten slipper ledelsen å møte motstand blant de ansatte. Det blir heller ikke nødvendig å bruke mange ressurser på support eller tilrettelegging av verktøy, som ikke tas i bruk.

Derimot er det lov å feile litt i startfasen. Det er derimot ikke alltid like enkelt når det tekniske svikter. Det er derfor viktig at bedriftens ledelse prøver og feiler, helt til det digitale verktøyet fungerer som det skal. Du kan glede deg over en enklere og mer fleksibel arbeidsdag, der du både kan jobbe hjemmefra og på kontoret.

Bedrifter utnytter effektive løsninger som bidrar til at kommunikasjonen kan foregå ved bruk av både digitale forum og nettverk. Dagens digitale kultur viser seg også i bruken av sosiale medier. Det kan derfor hevdes at hele samfunnet har blitt påvirket av den digitale utviklingen. Dette gjør at kommunikasjonen fungerer bedre i hverdagen.